System Traceability dla Tenneco od SystemSmart

System Traceability dla Tenneco: Doskonałe Rozwiązanie dla Przemysłu Automotive

W świecie przemysłu automotive, gdzie precyzja, jakość i śledzenie każdego elementu w procesie produkcyjnym są kluczowe, firma Tenneco wybrała rozwiązanie Systemu Traceability dostarczone przez firmę SystemSmart. Projekt obejmował stworzenie systemu Traceability dla 50 stanowisk na 5 liniach produkcyjnych, zapewniając kompleksowe śledzenie produktów od momentu wprowadzenia surowców do momentu wyprodukowania gotowego produktu.

Projektowanie i Implementacja Systemu Traceability na Wysokim Poziomie

Firma SystemSmart, specjalizująca się w automatyce przemysłowej, przygotowała specjalnie dostosowany system Traceability dla Tenneco, uwzględniając unikalne potrzeby klienta. Projekt rozpoczął się od analizy wymagań oraz projektowania systemu, w którym uwzględniono 50 stanowisk na 5 liniach produkcyjnych. Następnie  przystąpiliśmy do tworzenia bazy danych oraz doboru odpowiedniego sprzętu, w tym sterowników PLC i paneli operatorskich firmy Siemens.

Prefabrykacja szaf automatyki i montaż na miejscu

Prefabrykacja szaf automatyki została przeprowadzona zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, zapewniając bezawaryjną pracę systemu. Po zakończeniu prefabrykacji, zespół montażowy firmy SystemSmart przystąpił do instalacji sprzętu na miejscu, dokonując niezbędnych testów i uruchomień.

Wdrożenie i szkolenie pracowników

Po zakończeniu instalacji, firma SystemSmart przystąpiła do wdrożenia systemu Traceability, zapewniając kompleksowe szkolenie dla pracowników Tenneco. Pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi systemu oraz zasad śledzenia produktów, aby mogli wykorzystać nowe rozwiązania w codziennej pracy.

Całodobowy serwis systemu

Po wdrożeniu całego systemu, firma SystemSmart świadczy również całodobowy serwis, zapewniając klientowi wsparcie techniczne i rozwiązywanie ewentualnych problemów w każdej chwili.

Korzyści dla Tenneco

Dzięki zastosowaniu systemu Traceability dostarczonego przez firmę SystemSmart, Tenneco ma teraz pełną kontrolę nad każdym etapem produkcji. System umożliwia śledzenie każdego produktu, od momentu wprowadzenia surowców, poprzez proces produkcyjny, aż do momentu wydania gotowego produktu. To pozwala na szybką identyfikację ewentualnych problemów, optymalizację procesów oraz zapewnienie najwyższej jakości produktów.

System Smart – kompleksowe rozwiązania dla indywidualnych potrzeb

Realizacja projektu systemu Traceability dla Tenneco przez firmę SystemSmart stanowi doskonały przykład kompleksowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki współpracy z firmą SystemSmart, Tenneco może być pewne, że ma teraz nie tylko efektywny i niezawodny system śledzenia produktów, ale również partnera, który zapewnił kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji projektu.