Co to jest system Traceability?

System Traceability, znany również jako system identyfikowalności, jest zdefiniowany jako „całość danych i operacji, która jest w stanie zachować kluczowe informacje o produkcie oraz jego składnikach w całym lub wybranym fragmencie łańcucha produkcji i utylizacji”. To innowacyjne podejście do kontroli przepływu produkcji pozwala na gromadzenie i rejestrowanie punktów danych w czasie rzeczywistym. Kiedy produkt przemieszcza się od jednego etapu produkcji do następnego, system Traceability śledzi jego ruch, począwszy od punktu pochodzenia, a skończywszy na miejscu przeznaczenia.

Różnorodność Systemów Traceability

Systemy Traceability mogą różnić się pod względem zakresu oraz stopnia zaawansowania. Obejmują zarówno indywidualne systemy funkcjonujące w ramach jednej firmy, które monitorują transakcje w łańcuchu dostaw, jak i rozbudowane platformy wielostronne zdolne do śledzenia produktu przez cały proces produkcji. Jednym z kluczowych elementów Traceability w produkcji jest identyfikacja produktów, przede wszystkim za pomocą kodów kreskowych czy kodów QR.

Traceability w Inżynierii Oprogramowania

W kontekście informatyki, Traceability realizuje się przez integrację kontroli parametrów dostosowanych do potrzeb klienta. System Traceability jest nie tylko narzędziem wspierającym inżynierię oprogramowania, ale również istotnym elementem w biznesowych narzędziach analitycznych. Pomaga to w analizie wpływu, ocenie zgodności z normami, kodzie śledzenia oraz procesach weryfikacji i walidacji. Kluczem do skutecznego Traceability jest stosowanie macierzy dostosowanej do kontroli jakości danego projektu oprogramowania. Jest to proces wymagający, a wszelkie dane należy precyzyjnie dokumentować, aby zachować ich wartość informacyjną.

Znaczenie Traceability w Kontekście Bezpieczeństwa Żywności

Traceability to możliwość śledzenia zasobów podczas produkcji i dystrybucji. W ostatnich latach systemy traceability nabrały znaczenia ze względu na wiele poważnych przypadków kryzysów żywnościowych, które uświadomiły konsumentów i przedsiębiorców w kwestiach jakości i bezpieczeństwa żywności i jej materiałów opakowaniowych.

 

Funkcje i korzyści systemu śledzenia

System śledzenia monitoruje produkty w trakcie ich przekształcania na różnych etapach procesu produkcyjnego lub przemieszczania się w łańcuchu dostaw. W przypadku defektu produktu system traceability dostarcza wszystkich niezbędnych danych do skutecznego wycofania wadliwej partii. Funkcjonuje zatem jako narzędzie dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw, natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych, ochrony przed błędami oraz ogólnego usprawnienia operacji produkcyjnych poprzez identyfikację źródeł problemów.

 
 

 

 

Jak traceability wspiera zarządzanie produkcją

Traceability umożliwia prześledzenie historii produkcji konkretnego produktu poprzez ciągły przepływ zarejestrowanych danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Informacje dotyczą pochodzenia surowców, materiałów pomocniczych i opakowaniowych wykorzystywanych do wytworzenia konkretnego zasobu, a także standaryzacji, pakowania, transportu i ostatecznej utylizacji.

Korzyści z Wdrożenia Systemu Traceability

Wdrożenie systemu śledzenia w przedsiębiorstwie umożliwia monitorowanie towarów tak, aby w przypadku popełnienia nieuniknionych błędów zaistniała możliwość zebrania wszystkich niezbędnych danych. Pozyskane informacje pozwalają wycofać wadliwą partię i szybko zidentyfikować przyczynę problemu. Zaimplementowanie systemu traceability niesie szereg korzyści dla firm. Niektóre z nich dotyczą operacji wewnętrznych i ograniczania ryzyka, a inne pozycjonowania firmy na rynku. Do zalet systemu traceability zaliczamy:

Możliwość natychmiastowej reakcji

na nieprzewidziane sytuacje (wycofanie produktu).

Minimalizację kosztów

dzięki ukierunkowanemu wycofaniu wadliwej partii.

Poprawę identyfikowalności produktu

która usprawnia podejmowanie decyzji.

Zbieranie informacji w czasie rzeczywistym

o istniejących zapasach, jak również typach produktów (surowce, gotowe produkty).

Efektywne zarządzanie

i właściwe planowanie produkcji.

Lepszą reputację na rynku

oraz umocnienie pozycji marki.

Wzrost zaufania konsumentów.
Świadczymy serwis automatyki przemysłowej 24/7

Dlaczego implementacja systemu śledzenia poprawia wydajność przedsiębiorstwa?


System traceability jest obecnie niezbędny dla firm działających w każdym sektorze produkcji. Ekspansja na rynkach europejskich i rosnąca aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw podkreśla konieczność posiadania inteligentnych systemów i procedur. Gwarantuje to skuteczność i bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji zgodnie z międzynarodowymi przepisami. W związku z tym wdrożenie systemu śledzenia stanowi przewagę konkurencyjną każdej firmy produkcyjnej. Wiąże się to zarówno z usprawnieniem wewnętrznych procesów, jak i dostosowaniem do nowych wymagań rynkowych. Systemy traceability opracowane przez SystemSmart są owocem bogatego doświadczenia w zakresie projektowania wyrafinowanych strategii informatycznych. Rozwiązania SystemSmart tworzone są z myślą o indywidualnych potrzebach i wymaganiach w dziedzinie identyfikowalności i zarządzania produkcją poprzez zintegrowany system traceability.

SystemSmart – zalety autorskich rozwiązań technologicznych

Systemy traceability SystemSmart są wykorzystywane w branży Automotive na całym świece w globalnych kompleksach fabryk. Z tego powodu SystemSmart specjalizuje się w projektowaniu od podstaw i na warunkach klienta wyrafinowanych systemów traceability. Dzięki traceability SystemSmart informacje są automatycznie gromadzone, przetwarzane, zarządzane i oceniane w celu zwiększenia wydajności i jakości, zapewnienia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów produkcji. System traceability jest w pełni zgodny z obecnymi przepisami, zapewniając firmom elastyczne narzędzia do kontroli i nadzorowania produktów. Traceability SystemSmart:

Znacząco poprawia wyniki przedsiębiorstw w zakresie odbioru surowców, magazynowania i dystrybucji.
Daje możliwość natychmiastowego śledzenia problematycznych partii.
Zwiększa bezpieczeństwo, będąc profesjonalnym rozwiązaniem do śledzenia dowolnej partii produktu.
Wspomaga proces kontroli jakości i zapewnia zgodność z procedurami analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
Daje możliwość wspierania wymagań firmy wobec dostawców surowców.
Podnosi zaufanie klientów do danej marki.
Pozwala na wytwarzanie i promowanie produktów skierowanych do określonych grup konsumentów.
Traceability system śledzenia
Pozostałe usługi:
Zobacz zrealizowane projekty w dziedzinie automatyki przemysłowej

Realizacje automatyki przemysłowej SystemSmart

BLOG SMARTSYSTEM

Zobacz ostatatnie wpisy

Traceability od SystemSmart

Firma SystemSmart w oparciu o gruntowne przeszkolenie w kwestiach traceability, a także wieloletnie doświadczenie w branży Automotive tworzy z pełnym sukcesem elastyczne i wydajne systemy śledzenia produktów. Skontaktuj się z SystemSmart i skorzystaj z naszej wiedzy, abyśmy mogli wspólnie usprawnić procesy w Twoim przedsiębiorstwie.