Zintegrowanie sterowników PLC z serwerem OPC / Automatyka Przemysłowa – Linia BMW

Dostarczyliśmy sterowników PLC wraz z panelami operatorskimi firmy Siemens, które zostały oprogramowana tak, współpracowały z naszym serwerem OPC.

Umożliwiliśmy poprzez nasze oprogramowanie na zdalny dostęp przez inżyniera procesu lub technologa, gdzie pracownicy mają pełen podgląd do bazy z aktualnymi referencjami i produktami. Można także zweryfikować kiedy dany produkt został wytworzony, jak i prześledzić historie produkcji.

Stale nadzorujemy poprawności funkcjonowania wdrożonych systemów.