Monitoring, Alarm w biurowcu – PSS Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Monitoring, Alarm w biurowcu – PSS Powszechna Spółdzielnia Spożywców

SystemSmart jako główny wykonawca , na Inwestycji w biurowcu realizowaliśmy zadanie” Przebudowa instalacji elektrycznych, sieci komputerowej kategorii 6, teletechnicznych, alarmowych i monitoringu”

W skład robót weszły między innymi:

Monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny wraz z rejestratorem i zapasowym źródłem zasilania. Uruchomienie i wdrożenie systemu firmy HikVision

System Alarmowy wraz z uruchomieniem oraz wdrożeniem firmy Satel