Instalacja elektryczna na statkach lodołamaczach – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Instalacja elektryczna na statkach lodołamaczach

SystemSmart jako główny wykonawca zadania ” Remont Instalacji elektrycznej na pięciu lodołamaczach L-1000 i jednym lodołamaczu L-401, w podziale na sześć części ” dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zakres remontu obejmował dostawę i wymianę układów zabezpieczających instalacje elektryczną ( blisko 3 tysiące zabezpieczeń ) wraz z certyfikatami morskimi. Wymianę instalacji elektrycznej pokładowej wraz z przywróceniem sprawności oświetlenia pokładowego i nawigacyjnego statków. Przegląd i konserwację urządzeń elektrycznych. Dostawa i montaż 4 nowych akumulatorów w układzie oświetlenia lodołamacza. Wymiana 4 rozdzielni zasilającej lodołamacze z lądu wraz z wtyczkami 63A/4P. Wykonanie pomiaru stanu izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych przed i po remoncie. Przywrócenie sprawności układu pneumatyki sterowania obrotami silnika głównego oraz przywrócenie sprawności układu sterowania obrotami śruby nastawnej.

Nazwy statków: Mors,Bawół, Niedźwiedź,Gepard,Jaguar,Lew.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z inwestycji:

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inwestycji: