Instalacja elektryczna i montaż instalacji teletechnicznej wraz z pracami budowlanymi – Miejski Zespół Żłobków

Instalacja elektryczna i montaż instalacji teletechnicznej wraz z pracami budowlanymi – Miejski Zespół Żłobków we Włocławku

SystemSmart jako generalny wykonawca, podczas wykonywania powyższego zadania przeprowadzony został szereg prac mających na celu modernizacje instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Takich jak:

– demontaże

– WZL i rozdzielnice

– instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych

– instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z dostarczeniem

– instalacje gniazd wtykowych dedykowanych

– instalacje domofonową wraz z unifonami

– instalacje komputerową kategorii 6A

– dostarczenie i wyposażenie szafy serwerowej

– instalacje telefoniczną wraz z oprogramowaniem centrali

– instalacje sygnalizacji włamania i napadu wraz z oprogramowaniem

– prace naprawcze budowlane i malowanie pomieszczeń

– wykonane zostały pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz pomiary sieci Lan. Po zakończonych pomiarach, został wystawiony protokół pomiarów elektrycznych oraz sieci Lan

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tej inwestycji: