Czym jest system Traceability ?

System Traceability, System identyfikowalności to „całość danych i operacji, która jest w stanie utrzymać pożądane informacje o produkcie i jego komponentach w całym lub części łańcucha produkcji i utylizacji”. Gdy produkt przechodzi od jednego uczestnika produkcji do drugiego, system identyfikowalności gromadzi i rejestruje punkty danych w celu śledzenia w czasie rzeczywistym i ex-post ruchu produktu w łańcuchu wartości od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia. Systemy identyfikowalności różnią się znacznie pod względem zakresu i zaawansowania. Mogą one obejmować zarówno indywidualne systemy na poziomie firmy, rejestrujące transakcje w ramach własnego łańcucha dostaw, jak i platformy wielostronne zdolne do śledzenia produktu w całym systemie produkcji. Identyfikowalność w łańcuchu dostaw i produkcji uzyskuje się zazwyczaj poprzez znakowanie towarów, przede wszystkim za pomocą kodów kreskowych i kodów QR.

W odniesieniu do projektowania systemów informatycznych traceability realizuje się poprzez wdrożenie do oprogramowania kontroli parametrów ustalanych w zależności od preferencji klienta. Traceability wspiera wiele aspektów inżynierii oprogramowania i biznesowych narzędzi analitycznych, między innymi analizę wpływu, ocenę zgodności wyrobu z normami, kod śledzenia, weryfikację i walidację oraz test regresji. Traceability uzyskuje się poprzez macierz dostosowaną do kontroli jakości oprogramowania projektu. Proces konstruowania i utrzymania macierzy jest zwykle bardzo żmudny, a wszelkie zapisy należy odpowiednio datować, by nie utraciły swojej wartości informacyjnej.

Systemy te, bardzo często i w obszerny sposób są wykorzystywane w branży Automotive na całym świece w globalnych systemach fabryk.

Nasza firma specjalizuję się w tworzeniu od podstaw i na warunkach klienta kompleksowy systemem Traceability dla klientów z całego świata.