Traceability – pełna kontrola wszystkich produktów

traceability system śledzenia

Traceability to możliwość śledzenia zasobów podczas produkcji i dystrybucji. W ostatnich latach systemy traceability nabrały znaczenia ze względu na wiele poważnych przypadków kryzysów żywnościowych, które uświadomiły konsumentów i przedsiębiorców w kwestiach jakości i bezpieczeństwa żywności i jej materiałów opakowaniowych.

System śledzenia monitoruje produkty w trakcie ich przekształcania na różnych etapach procesu produkcyjnego lub przemieszczania się w łańcuchu dostaw. W przypadku defektu produktu system traceability dostarcza wszystkich niezbędnych danych do skutecznego wycofania wadliwej partii. Funkcjonuje zatem jako narzędzie dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw, natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych, ochrony przed błędami oraz ogólnego usprawnienia operacji produkcyjnych poprzez identyfikację źródeł problemów.

Traceability umożliwia prześledzenie historii produkcji konkretnego produktu poprzez ciągły przepływ zarejestrowanych danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Informacje dotyczą pochodzenia surowców, materiałów pomocniczych i opakowaniowych wykorzystywanych do wytworzenia konkretnego zasobu, a także standaryzacji, pakowania, transportu i ostatecznej utylizacji.

 

Traceability jako nieodzowne wsparcie w zarządzaniu produkcją

Wdrożenie systemu śledzenia w przedsiębiorstwie umożliwia monitorowanie towarów tak, aby w przypadku popełnienia nieuniknionych błędów zaistniała możliwość zebrania wszystkich niezbędnych danych. Pozyskane informacje pozwalają wycofać wadliwą partię i szybko zidentyfikować przyczynę problemu. Zaimplementowanie systemu traceability niesie szereg korzyści dla firm. Niektóre z nich dotyczą operacji wewnętrznych i ograniczania ryzyka, a inne pozycjonowania firmy na rynku. Do zalet systemu traceability zaliczamy:

 • Możliwość natychmiastowej reakcji na nieprzewidziane sytuacje (wycofanie produktu).
 • Zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o istniejących zapasach, jak również typach produktów (surowce, gotowe produkty).
 • Minimalizacja kosztów dzięki ukierunkowanemu wycofaniu wadliwej partii.
 • Efektywne zarządzanie i właściwe planowanie produkcji.
 • Poprawa identyfikowalności produktu, która usprawnia podejmowanie decyzji.
 • Lepsza reputacja na rynku oraz umocnienie pozycji marki.
 • Wzrost zaufania konsumentów.

traceability system śledzenia

Dlaczego implementacja systemu śledzenia poprawia wydajność przedsiębiorstwa?

System traceability jest obecnie niezbędny dla firm działających w każdym sektorze produkcji. Ekspansja na rynkach europejskich i rosnąca aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw podkreśla konieczność posiadania inteligentnych systemów i procedur. Gwarantuje to skuteczność i bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji zgodnie z międzynarodowymi przepisami. W związku z tym wdrożenie systemu śledzenia stanowi przewagę konkurencyjną każdej firmy produkcyjnej. Wiąże się to zarówno z usprawnieniem wewnętrznych procesów, jak i dostosowaniem do nowych wymagań rynkowych. Systemy traceability opracowane przez SystemSmart są owocem bogatego doświadczenia w zakresie projektowania wyrafinowanych strategii informatycznych. Rozwiązania SystemSmart tworzone są z myślą o indywidualnych potrzebach i wymaganiach w dziedzinie identyfikowalności i zarządzania produkcją poprzez zintegrowany system traceability.

 

SystemSmart – zalety autorskich rozwiązań technologicznych

Systemy traceability SystemSmart są wykorzystywane w branży Automotive na całym świece w globalnych kompleksach fabryk. Z tego powodu SystemSmart specjalizuje się w projektowaniu od podstaw i na warunkach klienta wyrafinowanych systemów traceability. Dzięki traceability SystemSmart informacje są automatycznie gromadzone, przetwarzane, zarządzane i oceniane w celu zwiększenia wydajności i jakości, zapewnienia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów produkcji. System traceability jest w pełni zgodny z obecnymi przepisami, zapewniając firmom elastyczne narzędzia do kontroli i nadzorowania produktów. Traceability SystemSmart:

 • Znacząco poprawia wyniki przedsiębiorstw w zakresie odbioru surowców, magazynowania i dystrybucji.
 • Daje możliwość natychmiastowego śledzenia problematycznych partii.
 • Zwiększa bezpieczeństwo, będąc profesjonalnym rozwiązaniem do śledzenia dowolnej partii produktu.
 • Wspomaga proces kontroli jakości i zapewnia zgodność z procedurami analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
 • Daje możliwość wspierania wymagań firmy wobec dostawców surowców.
 • Podnosi zaufanie klientów do danej marki.
 • Pozwala na wytwarzanie i promowanie produktów skierowanych do określonych grup konsumentów.

traceability system śledzenia

Firma SystemSmart w oparciu o gruntowne przeszkolenie w kwestiach traceability, a także wieloletnie doświadczenie w branży Automotive tworzy z pełnym sukcesem elastyczne i wydajne systemy śledzenia produktów. Skontaktuj się z SystemSmart i skorzystaj z naszej wiedzy, abyśmy mogli wspólnie usprawnić procesy w Twoim przedsiębiorstwie.

SystemSmart to nie tylko traceability. Świadczymy także profesjonalne usługi wsparcia technologicznego, spełniając wymagania naszych klientów. Ponadto oferujemy profesjonalne zaplecze techniczne:

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z ekspertami SystemSmart. Gwarantujemy błyskawiczną odpowiedź. Napisz do nas i otrzymaj szczegółową ofertę.