PSS Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców – Instalacja elektryczna