Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Instalacja elektryczna